ชื่อ - นามสกุล :นายนิพนธ์ หย่งกิจ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา