ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอภิวันท์ จักรคำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :