ชื่อ - นามสกุล :นายธนาเสฎฐ์ จรรยา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ