ชื่อ - นามสกุล :นายธวัช แก้วศรีพจน์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา