หมวดหมู่ : เอกสารดาวน์โหลด
หัวข้อ : เอกสารสำหรับสถานประกอบการและครูที่ปรึกษา ประเมิน และนิเทศ นร. นศ ฝึกประสบการณ์
โดย : admin
อ่าน : 547
ศุกร์ ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เป็นเอกสารที่ นักเรียนนักศึกษา จะต้องเตรียมพร้อมไว้เพื่อให้ ครูเข้านิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์ (ไฟล์ 104.doc)

และ

ยังเป็นเอกสารที่จะต้องเตรียมไว้ให้สถานประกอบการ ประเมินนักเรียนนักศึกษา จำนวน 2 ส่วน ซึ่งจะเป็นเอกสารที่นักเรียนนักศึกษา จะต้องนำส่งให้กับครูผู้สอน หรือครูผู้รับผิดชอบ ในการนิเทศ ติดตามรับผมการฝึกประสบการณ์ (ไฟล์ 103.doc)