หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสารภี เรื่องการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
โดย : admin
อ่าน : 513
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

     ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้มีประกาศ เรื่องการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแนวการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างการปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     วิทยาลัยเทคนิคสารภี จึงให้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง