หมวดหมู่ : เอกสารดาวน์โหลด
หัวข้อ : แบบฟอร์มสำรวจสถานประกอบการ "งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"
โดย : admin
อ่าน : 424
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แบบฟอร์มสำรวจสถานประกอบการ (ออกฝึกประสบการ) จะมี 2 ไฟล์ (โดยจะต้องทำการแยกไฟล์ .rar ออกมาก่อน)

ไฟล์ที่ 1 คือ

- ไฟล์แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ (DVEC 04) และแบบสำรวจลักษณะงานของสถานประกอบการ (DVEC 05)

     ให้ปริ้นในกระดาษ A4 เท่านั้น ทั้ง 2 แผ่น (โดยใส่ในซองเดียวกัน)

ไฟล์ที่ 2 คือ

- ไฟล์จ่าหน้าซองจดหมาย

     ให้ปริ้นด้วยซองจดหมายขนาด 10 (4  1/8  X  9  1/2 นิ้ว) หรือประมาณ 11 X 23 ซม.

 

หรือสะดวกขอรับเอกสารด้วยตนเองเพื่อนำไปให้สถานประกอบการ รับได้ที่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี