หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสารภี เรื่องกำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โดย : admin
อ่าน : 347
ศุกร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

     ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ สถานศึกษาต้องกำหนดวัน และเวลา ให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคสารภี จึงขอแจ้งกำหนดการลงทะบียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังเอกสารแนบ

ตารางการลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 1/2564

 

วิธีการลงทะเบียน ให้คลิก [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ที่ลิงค์ด้านบน