ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix ix Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
หัวข้อ :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix ix Center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
รายละเอียด :  
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีนายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมูที่ 7
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
4/08/2555  เวลา : 05:43:39 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
6594 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-NdJLT6ZSat54340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-Q9wa45KSat54340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-WWbpZmkSat54340.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-0cgi4lNSat54340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-l9hBQfRSat54341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-rVPOMusSat54341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-vlXdGfcSat54341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-ivWLTigSat54341.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-JIV0r5DSat54341.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-uViOmNZSat54342.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-8d9MJwzSat54625.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-aT7zsvxSat54625.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-NaKdyosSat54625.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-rmNw2XmSat54626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-Q55RVXcSat54626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-PWxgZieSat54626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-77KY1KiSat54626.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-blt7vcJSat54626.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-1vmS4qQSat54627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-fxo3BxrSat54627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-LGfXXyBSat54816.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-TFSuLB7Sat54816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-UuPO5YISat54817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-posjLGNSat54817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-7Y5XSfbSat54817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-XhhyZ5cSat54817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-bAzqCiGSat54817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-oO12E8bSat54818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-lloCYglSat54818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-XIvImo0Sat54818.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-PIGoFeqSat54855.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-kyRROe4Sat54855.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-httUSrcSat54856.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-nplnzA6Sat54856.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-Kz2x5PDSat54856.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-z7GVE8hSat54856.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-Xah0uptSat54856.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-adxbqi7Sat54857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-v2LUzVfSat54857.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-lrIc9BgSat54857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-V1TJ0ewSat54919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-CnhLsh6Sat54919.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-7Af56V8Sat54919.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-h3agO1sSat54920.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-W41GA5YSat54920.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-X8n3KGaSat54920.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-qJpGCumSat54920.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-08-2012-BHZwnnUSat54920.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
570
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6925
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159144
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater