ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ
หัวข้อ :  
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ
รายละเอียด :  
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ มีสุข ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไฟกระพริบจราจรควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว และได้นำสิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย นำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CGV HALL โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และได้รับทุนเพื่อต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
3/03/2557  เวลา : 10:41:19 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
2007 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104214_DSC1184_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104216_DSC1207_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104218_DSC1182_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104219_DSC1187_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104220_DSC1185_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104222_DSC1142_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104223_DSC1208_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104224_DSC1161_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104226_DSC1131_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104226_DSC1206_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104227_DSC1162_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104228_DSC1173_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104229_DSC1181_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104229_DSC1140_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104230_DSC1180_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104231_DSC1156_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104652_DSC1122_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104653_DSC1127_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104654_DSC1145_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104655_DSC1202_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104656_DSC1141_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104657_DSC1191_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104658_DSC1128_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104659_DSC1175_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104700_DSC1133_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104701_DSC1112_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104702_DSC1165_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104702_DSC1150_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104703_DSC1113_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104704_DSC1196_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104705_DSC1183_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104706_DSC1119_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104707_DSC1148_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104707_DSC1132_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104709_DSC1199_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104710_DSC1152_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104712_DSC1198_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104715_DSC1121_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104718_DSC1164_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104721_DSC1170_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104723_DSC1190_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104729_DSC1168_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104732_DSC1179_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104735_DSC1120_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104738_DSC1171_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104741_DSC1167_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104743_DSC1194_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104745_DSC1129_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104748_DSC1160_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104751_DSC1169_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104753_DSC1203_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104754_DSC1147_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104755_DSC1146_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104756_DSC1138_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104757_DSC1166_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104757_DSC1205_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104758_DSC1154_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104759_DSC1163_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104800_DSC1109_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104800_DSC1195_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104801_DSC1197_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104802_DSC1172_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104803_DSC1192_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104804_DSC1123_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104806_DSC1204_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104810_DSC1158_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104812_DSC1151_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104814_DSC1143_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104816_DSC1155_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104816_DSC1149_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104817_DSC1144_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104818_DSC1124_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104820_DSC1174_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104821_DSC1117_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104823_DSC1176_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104824_DSC1118_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104825_DSC1157_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104826_DSC1108_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104827_DSC1177_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104828_DSC1137_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104829_DSC1136_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104830_DSC1153_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104831_DSC1178_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104831_DSC1110_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104832_DSC1130_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104833_DSC1134_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104833_DSC1111_resize.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104833_DSC1135_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-03-2014-104834_DSC1159_resize.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.146.98.143

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
54
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1081
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6036
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158255
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater