ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน
หัวข้อ :  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน
รายละเอียด :  
ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 โดย “วันนักประดิษฐ์”มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ตลอดจน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ดังนั้น จึงเป็นที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมรการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
30/06/2557  เวลา : 11:58:30 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
3847 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120601_DSC2313.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120605_DSC2312.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120611_DSC2401.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120614_DSC2154.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120615_DSC2410.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120617_DSC2155.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120618_DSC2165.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120619_DSC2384.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120620_DSC2152.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120621_DSC2338.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120622_DSC2149.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120624_DSC2158.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120626_DSC2171.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120629_DSC2164.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120631_DSC2156.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120634_DSC2159.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120637_DSC2167.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120641_DSC2406.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120643_DSC2144.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120646_DSC2145.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120648_DSC2160.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120652_DSC2166.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120654_DSC2416.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120656_DSC2352.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120658_DSC2309.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120700_DSC2161.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120702_DSC2324.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120704_DSC2330.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120706_DSC2319.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120708_DSC2157.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120710_DSC2322.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120712_DSC2148.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120714_DSC2163.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120716_DSC2331.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120718_DSC2323.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120720_DSC2316.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120722_DSC2418.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-120724_DSC2397.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121256_DSC2256.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121257_DSC2257.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121258_DSC2271.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121259_DSC2264.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121300_DSC2265.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121301_DSC2258.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121303_DSC2261.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121304_DSC2215.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121306_DSC2232.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121307_DSC2219.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121308_DSC2270.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121309_DSC2218.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121310_DSC2235.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121311_DSC2216.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121312_DSC2238.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121313_DSC2245.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121315_DSC2266.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121316_DSC2230.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121317_DSC2237.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121318_DSC2246.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121319_DSC2242.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121320_DSC2236.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121321_DSC2254.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121322_DSC2223.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121323_DSC2227.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121324_DSC2217.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121325_DSC2228.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121326_DSC2243.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121327_DSC2253.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121328_DSC2244.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121329_DSC2239.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121330_DSC2268.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121331_DSC2226.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121332_DSC2224.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121333_DSC2274.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121334_DSC2229.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121335_DSC2233.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121336_DSC2249.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121337_DSC2267.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121339_DSC2222.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121346_DSC2273.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121348_DSC2260.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121350_DSC2220.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121351_DSC2234.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121352_DSC2231.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121352_DSC2221.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121353_DSC2272.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121354_DSC2240.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121355_DSC2251.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121355_DSC2248.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121356_DSC2241.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121357_DSC2263.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121358_DSC2225.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121359_DSC2252.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121400_DSC2255.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121401_DSC2262.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121402_DSC2250.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121403_DSC2259.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121404_DSC2247.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-121405_DSC2269.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-14521112.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-06-2014-14521213.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.146.98.143

ขณะนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
54
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1081
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6036
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158255
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater