ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด
หัวข้อ :  
ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด
รายละเอียด :  
ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ให้แก่สถานีตำรวจสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้กำกับสถานีตำรวจสารภี เป็นผู้รับมอบ โดย นักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้นำความรู้ที่เรียน สร้างสิ่งประดิษฐ์ระบบแจ้งภัยตาสับปะรด ในโครงการปัญญาชนคนทำดี ปี 2 “วิชานี้ไม่มี “A” มีแต่ “ดี” ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อช่วยเหลือสังคมในการแจ้งภัยให้แก่ชุมชน ในพื้นที่อำเภอสารภี โดยมี สวทช.ภาคเหนือ และตำรวจสารภีให้การสนับสนุนในการลงพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ที่ติดตั้งสิ่งประดิษฐ์ และเฝ้าติดตามดูแลในระบบส่วนกลางระบบแจ้งภัยตาสับปะรด เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งภัยให้กับชุมชน ห้างร้าน โดย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตมาพัฒนาให้เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเพื่อคอยดูแลติดตามผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera สถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้งต้องมีการระบุตำแหน่งพิกัด GPS (latitude, longitude) กำหนดชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร โดยมีการกำหนดค่าที่ง่ายผ่านทางส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (Graphical User Interface, GUI ) ของเครื่อง เมื่อบันทึกค่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบส่วนกลาง ซึ่งระบบส่วนกลางจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลตำแหน่งสถานที่ที่นำสิ่งประดิษฐ์ไปติดตั้ง เมื่อคลิกข้อมูลในระบบจะสามารถดูภาพเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ผ่านทางกล้องวงจรปิด IP Camera พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพและปรับตำแหน่งของกล้องให้หมุนตามที่ต้องการได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กดปุ่ม Emergency Button สิ่งประดิษฐ์จะทำการส่งข้อมูลไปยังระบบส่วนกลางพร้อมถ้าแสดงตำแหน่งพิกัดสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปติดตั้งในเขตพื้นที่ชุมชนในเขตอำเภอสารภี จำนวน 10 จุด
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
30/10/2557  เวลา : 09:56:01 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
4036 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-09563344854.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-09563444855.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-09563944856.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095742IMG_0371.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095745IMG_0370.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095818IMG_0372.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095853IMG_0374.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095937IMG_0376.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-095949IMG_0378.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100003IMG_0379.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100026IMG_0380.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100040IMG_0381.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100050IMG_0382.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100112IMG_0383.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100122IMG_0384.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100135IMG_0385.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100157IMG_0386.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100228IMG_0387.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100326IMG_0389.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100358IMG_0388.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100410IMG_0390.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100442IMG_0391.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100446IMG_0392.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100456IMG_0393.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100507IMG_0394.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100512IMG_0395.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100535IMG_0397.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100603IMG_0398.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100603IMG_0396.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100625IMG_0399.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100659IMG_0400.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100738IMG_0402.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100915IMG_0403.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-100957IMG_0406.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101015IMG_0407.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101030IMG_0408.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101050IMG_0409.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101236IMG_0410.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101306IMG_0411.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101616IMG_0412.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101706IMG_0414.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101719IMG_0413.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101752IMG_0415.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-101908IMG_0416.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102002IMG_0417.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102042IMG_0418.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102057IMG_0419.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102151IMG_0420.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102248IMG_0422.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102300IMG_0421.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102513IMG_0423.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102540IMG_0424.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102602IMG_0425.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102717IMG_0427.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102723IMG_0426.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-102942IMG_0429.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103022IMG_0428.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103328IMG_0430.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103330IMG_0431.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103341IMG_0432.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103605IMG_0434.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103609IMG_0435.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103850IMG_0437.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103856IMG_0436.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-103937IMG_0438.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104001IMG_0439.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104119IMG_0440.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104121IMG_0441.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104152IMG_0443.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104212IMG_0444.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104237IMG_0445.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-104242IMG_0442.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110422IMG_0443.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110557IMG_0444.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110633IMG_0445.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110652IMG_0446.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110717IMG_0447.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110748IMG_0448.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110807IMG_0449.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110847IMG_0450.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-110939IMG_0451.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-111019IMG_0452.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-111047IMG_0454.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-111110IMG_0455.JPG 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-111129IMG_0456.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 30-10-2014-111158IMG_0457.JPG  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.90.204.233

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
47
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
40
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
808
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1817
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
154036
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater