ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หัวข้อ :  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :  
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เรืองมณี เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฯ  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
26/09/2560  เวลา : 08:25:53 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
482 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-5HgCoXBTue82642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-SZOO2r3Tue82642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-SHvcqI1Tue82642.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-FHm0ziuTue82642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-ap8MJBLTue82642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-PTY5HEGTue82643.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-PIEvFVnTue82643.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Xy1PErKTue82643.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-xlbxyvSTue82643.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-45yMjSFTue82643.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-rbuDeZzTue82708.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-80YG6ltTue82709.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Db5VgY6Tue82709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-RmBHLuoTue82709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-I0Al4gJTue82709.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Fme8LkmTue82709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-yyBP2sLTue82709.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-4KRikcBTue82710.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-WmJSmiATue82710.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-1qyk99vTue82710.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-CmeFNQZTue82736.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-T1krByTTue82736.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-4ToCAALTue82737.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-fLlR5RjTue82737.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Wb3MKrMTue82738.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-JOjJQ7iTue82739.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Ji9S9JATue82739.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-IaDpL45Tue82740.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-ezmzdaOTue82741.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-DANlBDUTue82742.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-AIUhmOBTue82742.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-BRNUAMuTue82743.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-3802FwaTue82743.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-pwuMEhtTue82744.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-jC26c6gTue82745.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-HY40uC3Tue82745.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-HJIxE1uTue82746.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-UtHlaW4Tue82747.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-YN09yjcTue82748.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-CDF1dP6Tue82748.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-TGJFzlHTue82749.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-QVQ3KpjTue82749.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-1gKC3D8Tue82750.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-N0oXjXiTue82751.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-qj0S0O0Tue82751.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-0GiTrpdTue82752.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-CDp1veATue82753.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-AEOcf97Tue82753.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-xECnMQ8Tue82754.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Z2Zrec8Tue82755.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-RJU9pzRTue82849.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Xc53OvHTue82849.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-7maDjzFTue82850.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-eBEokAfTue82851.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-WjFBZLoTue82852.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-sHCimZlTue82852.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-FHo4Tl8Tue82853.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-JYfkMqgTue82854.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-DQ6QRR8Tue82854.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-cXUvRr2Tue82855.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-duv8F52Tue82922.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-F2FAywPTue82923.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-AILRepATue82924.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-8MD2nPRTue82924.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-bvpNed4Tue82925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-J7C77sxTue82926.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-uHB4rv0Tue82927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-dYH0uV4Tue82927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-Swv0bP9Tue82928.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-udcXO4NTue82929.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-8qX6FoUTue82939.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-09-2017-VGXrTmdTue82939.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
6
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
569
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6924
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159143
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater