ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หัวข้อ :  
เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
รายละเอียด :  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลองและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
27/10/2560  เวลา : 09:02:59 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
374 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-H2vnhQTFri90339.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-bgudRgpFri90339.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-bgv1j4lFri90339.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-KoVjsJJFri90339.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-QsPPp7FFri90339.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-7f01tVYFri90340.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-KTMkBVdFri90340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-QQfMtSIFri90340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-UUFqcU1Fri90340.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-1V53dzxFri90340.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-VYRuZ1FFri90410.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-r9EA7w2Fri90410.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-LvMwETXFri90410.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ZQUH0kcFri90410.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-8ZRwMCoFri90410.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-hdojNeKFri90410.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-JQ6pP8qFri90411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-e0YUafdFri90411.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-5QAXHR8Fri90411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-geJ4KubFri90411.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-I6byeSNFri90441.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-byHa4PhFri90441.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-NhMdfY1Fri90442.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-lBnuLpaFri90442.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-aKopgmeFri90442.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-clX7XovFri90442.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-Hcyk9ECFri90442.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-bHFYkj2Fri90442.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-qbRERG7Fri90443.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-akUgYGjFri90443.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-cOu9Xy3Fri90509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-6yoi5UlFri90509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ll1AwkjFri90509.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-cjZ19crFri90509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ouy7jd2Fri90509.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-SuRY2tuFri90509.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-YyiLnmpFri90510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-6SysJs7Fri90510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-3KKDggpFri90510.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-U0SUOwXFri90510.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-kC94cowFri90535.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-4m0rk0jFri90535.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-jlgM1NTFri90535.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-8KCpICdFri90535.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ThV5oNZFri90535.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-CVRDSIaFri90536.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-R6yBMIdFri90536.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-VigGsTeFri90536.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-vZCIDK2Fri90536.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-r28WUEQFri90536.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-X63PM6TFri90604.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-pUsU7biFri90604.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-J25bxBOFri90605.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-3HDye5eFri90605.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-G748H1JFri90605.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-qYHxp5mFri90605.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-JjMQFSxFri90605.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-TtKiBE6Fri90606.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-9LFLECgFri90606.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-Kmx72C4Fri90606.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-xAQfxisFri90634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-pWeP0PdFri90634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-pR6QXjIFri90634.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-QU7y6y9Fri90634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-qd4Y783Fri90634.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-l3544lxFri90634.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-V0dvqAfFri90635.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-hRvyEpuFri90635.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-KBcusc1Fri90635.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-67YX2vvFri90635.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-wfCydw8Fri90642.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
569
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6924
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159143
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater