ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสารภี
หัวข้อ :  
กิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสารภี
รายละเอียด :  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมบริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลองและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
27/10/2560  เวลา : 11:02:17 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
652 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-eA2VNaKFri110304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-YD1WEEvFri110304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-M3QwcrtFri110304.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ZExpIXYFri110304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-Kj7UUZ4Fri110304.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-47Y0JLvFri110305.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-POqLN08Fri110305.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-cUF1vYuFri110305.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-4IIgLf9Fri110305.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-wz2dyDfFri110305.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-3n6KD8ZFri110336.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-8uRazF3Fri110336.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-x79fBDIFri110336.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-9F7kEDqFri110336.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-ryVER6HFri110336.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-hxSUrqCFri110337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-hTwlaF2Fri110337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-1oScIOEFri110337.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-hfIjAX4Fri110337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-Kn67zx0Fri110337.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-JQxcgjMFri110402.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-jARmCwMFri110402.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-AH70LU3Fri110402.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-LDCE9RWFri110402.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-EAiWzhHFri110402.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-vyFkSRXFri110403.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-P60cQ49Fri110403.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-EW21f62Fri110403.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-APOTa7TFri110403.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-dNWA5OQFri110403.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-GyY1dufFri110429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-0aVYfxGFri110429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-8leGTbqFri110429.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-I18zpkgFri110429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-WU1Y7dbFri110429.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-zXrBnCzFri110430.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-RJBtqMiFri110430.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-itXQqOuFri110430.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-4VgnxYXFri110430.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-tpnjIWlFri110430.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-e4iyccFFri110456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-Y1JzacTFri110456.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-qOO68KRFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-NpSGHwCFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-iNaplVBFri110457.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-oCJfTQWFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-viOdJxvFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-9O5awbtFri110457.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-OuVLHtwFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-UpUeqrIFri110457.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-qMDo9QQFri110515.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-70sAQaWFri110516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-OjgFoLqFri110516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-yYCEUycFri110516.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-u4xmdvwFri110516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 27-10-2017-vr6oIYEFri110516.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
569
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6924
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159143
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater