ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
หัวข้อ :  
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
รายละเอียด :  
ทางงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในการได้รับเกียรติจากนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
3/11/2560  เวลา : 05:48:58 pm
ผู้ประกาศ :  
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
591 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-1LH7nirFri54858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-VerywueFri54858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-dgLKtMeFri54858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-cLSjrlIFri54859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-0h8WnpyFri54859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-ZoBnfTsFri54859.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-W0y3tlBFri54859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-VCuaUGXFri54859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-9ge0KuWFri54900.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 03-11-2017-RCyX2FcFri54900.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-FMKDbvITue120936.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-7IWsM7mTue120936.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-isXZZ5XTue120936.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-ID4McJnTue120937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-YSApXarTue120937.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Ywf6WDzTue120937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-glw9i9CTue120937.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-g9TYhXQTue120937.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-TAzSnCGTue120938.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-kdF3VTITue120938.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-zVGzS1HTue121009.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-32BXUouTue121009.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-9W7S1mITue121009.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-nbY2p1RTue121009.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-uHUYwq3Tue121010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-DTODyGhTue121010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-ZQ1nSSqTue121010.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-rpLtVOlTue121010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-5qH5YvjTue121010.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-z5W702qTue121011.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Ih8JznSTue121038.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-rH4fUSMTue121038.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-IysgDemTue121038.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Qa6ehygTue121038.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-XSkb12vTue121038.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-HRAZ0TnTue121038.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-ebhey68Tue121039.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-rlCkrTpTue121039.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-JRtvnRkTue121039.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-cC5NNyNTue121039.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-ucM1A4ZTue121108.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-wsjnyxDTue121108.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-EdJCY5QTue121109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-NjHMypbTue121109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-mb231SATue121109.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-AjmosBzTue121109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Xi3KzlOTue121109.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-nEtcjLjTue121109.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-p295vVFTue121110.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-4IpNCzTTue121110.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-XgWtq2zTue121137.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-hX7jCL3Tue121137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-zxs85kwTue121138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-x7tLKVWTue121138.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-wlRyB22Tue121138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Cn7CEcXTue121138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-om7KxMUTue121138.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-hqgOYPXTue121139.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-FfgPtlOTue121139.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-X1sCHZ1Tue121139.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-S6cNkjSTue121206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-vcaIRQ7Tue121206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-50fXRTkTue121206.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-Vz7LPFmTue121206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-nvenSyGTue121206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-fuIkiuRTue121207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-cgZAvEiTue121207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-cjv6rgFTue121207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-889JUkUTue121207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-ijPlo7cTue121207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-oQFP5ZsTue121234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-qbAiE6oTue121235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-iNGd9gFTue121235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-oku4steTue121235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-LNiNLRkTue121235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-7ZTwHt3Tue121235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-CAx66T8Tue121236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-O9T1ietTue121236.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-TtK86MYTue121236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-C7uxZnlTue121236.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-KCbVv0dTue121303.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-fkrWADxTue121303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 07-11-2017-kyqT1HNTue121303.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
569
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6924
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159143
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater