ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอบรมโรงเรียนคุณธรรม
หัวข้อ :  
การอบรมโรงเรียนคุณธรรม
รายละเอียด :  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ "โรงเรียนคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
18/11/2560  เวลา : 03:59:41 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
306 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-XmowJV3Sat40017.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-5aT30DdSat40018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-pUbVAAKSat40018.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-A94adfcSat40018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-zCLJYDjSat40018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-kl5VBd9Sat40018.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-jwIlkCPSat40018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-AIIydIcSat40018.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-ylsV9uSSat40019.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-QbAAI6cSat40019.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-ZAjiYspSat40043.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-tqOCpI0Sat40043.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-2tSgdYTSat40043.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-AG8RZvUSat40044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-N1R4W5pSat40044.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-bcSRojkSat40044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-DwrK1hDSat40044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-bbp1TfiSat40044.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-PkYoyC9Sat40044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-jSbzIALSat40044.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-RvHA9KzSat40111.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-crJ6V2SSat40111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-WVnqLCfSat40111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-LP7JM1ZSat40111.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-iJq38E4Sat40111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-QnJ0pEpSat40111.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-Xb1u7kySat40111.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-ufjeKkoSat40112.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-ksQBwWMSat40112.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-PGQK9xuSat40112.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-8du2IMcSat40141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-99lSNMCSat40141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-xI7ztGmSat40141.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-fIPPwJPSat40141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-JVFcF0mSat40141.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-HDOsp6dSat40142.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-IfT5eHDSat40142.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-0UApEfXSat40142.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-D4KzJdQSat40142.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-rhTJhZpSat40142.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-BgFrpIySat40207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-uxHr2hhSat40207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-WHgZNt0Sat40207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-XhL0JRcSat40207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-1Rj31dkSat40207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-L17hU8FSat40208.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-4N3dlYlSat40208.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-PB5Hsl7Sat40208.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-veiiXReSat40208.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-CqhlTp2Sat40208.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-0vHZ1vuSat40234.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-1mgFrotSat40234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-r1GzhxfSat40234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-LIAeI87Sat40234.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-DJQ1pTJSat40234.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-kQIaazUSat40235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-kfeMGIHSat40235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-C0NXihYSat40235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-zW3lNwoSat40235.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-E7UmSlrSat40235.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-8Sunxt6Sat40259.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-1wavfK2Sat40259.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-0O22o5GSat40300.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-6wyjQgnSat40300.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-DOvDFw3Sat40300.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-4cHXqL1Sat40300.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-ReHg2TqSat40300.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 18-11-2017-MV4Og02Sat40300.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.236.234.60

ขณะนี้
:
15
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
648
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7728
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
151906
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater