ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี
หัวข้อ :  
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี
รายละเอียด :  
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
21/11/2560  เวลา : 11:06:17 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
511 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-xzRYNvHTue110731.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-AJ2gB4zTue110731.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-yAyQuHMTue110731.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-1Uksm9fTue110732.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-6tk5Ls3Tue110732.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-dZAhJ0XTue110732.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-Lp9p1pqTue110732.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-Dvl2yGBTue110732.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-KKqfN4BTue110732.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-K3Mo9p2Tue110733.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-2ltH2iDTue110758.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-wjyBOh0Tue110758.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-qdyrvX3Tue110758.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-YufEJ1nTue110758.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-O0Y14azTue110759.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-irqPwZ0Tue110759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-jGWKn5LTue110759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-7cBYSr4Tue110759.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-dlemktRTue110759.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-ym0LA9uTue110800.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-UtTI9sgTue110830.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-26OumsxTue110830.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-6TCt25QTue110831.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-O0QQyD6Tue110831.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-ZeDTrFhTue110831.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-c2M3KKrTue110831.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-AjMq2lrTue110831.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-Fk3a3kATue110832.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-JFvGEwZTue110832.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-WsJceNDTue110832.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-nni0FnOTue110857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-BrlHytiTue110857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-aHaVadETue110857.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-E5IrlgWTue110857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-h9ufyocTue110857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-V9ubrAvTue110858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-zBPM3wSTue110858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-VXJPvEQTue110858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-5exFg37Tue110858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-60gvemHTue110858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-gGWgbgHTue110924.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-SZFMfuETue110924.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-zGAhFvFTue110924.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-A9RIH40Tue110924.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-QRs9Sd3Tue110925.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-d0xyeoVTue110925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-PBJIM1QTue110925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-fkvNgNnTue110925.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-ETS24JHTue110925.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-0cg0PqRTue110926.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-5EXD8IsTue110953.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-zsyyntrTue110954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-CBPioS7Tue110954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-3tWj7VlTue110954.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-wlTdVaxTue110954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-xZon8VqTue110954.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-kM0XaFmTue110955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-mULnhPMTue110955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-U5BqUWtTue110955.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2017-GwuzXRoTue110955.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.31.247

+
ขณะนี้
:
10
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
38
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
41
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
569
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6924
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
159143
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater