ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หัวข้อ :  
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รายละเอียด :  
วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑-๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑-๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
26/11/2560  เวลา : 12:00:26 pm
ผู้ประกาศ :  
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
288 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-iovwlAYSun120026.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-drRGvQbSun120026.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-OwpE2qJSun120027.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-IKn5o7USun120027.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-xwCgng4Sun120027.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-wDj6H5FSun120027.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-FR9bdUPSun120027.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-rBEUD3MSun120027.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-rNQKODESun120028.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-zvKF3H8Sun120028.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-pZpSqiASun20427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-oaImwgGSun20427.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-wisTpmySun20427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-L9yxeroSun20427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-iEVQOf8Sun20427.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-EQRneSDSun20428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-IjeuPDnSun20428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-8rzwV4CSun20428.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-DPweo4eSun20428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-EzFiAegSun20428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-uUeBpF2Sun20454.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-xNXirvLSun20455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-BNcs5wFSun20455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-df7r8nISun20455.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-LguyxVWSun20455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-lxQTY5sSun20455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-jgSFeyDSun20456.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-2mvULF8Sun20456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-DbROYKESun20456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ZTuzsqjSun20456.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-MS7c441Sun20524.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-hfLzBVESun20525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-cmPdpmESun20525.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-j2bD6b7Sun20525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-LiIKqZ5Sun20525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-kn7C8vdSun20525.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-t4dJEl4Sun20526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-KDGPn4NSun20526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-1uXIWMVSun20526.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-TD9U48lSun20526.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-oAzlhzUSun20557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-t786aWlSun20557.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-6GvqAX2Sun20557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-OrN7Ev1Sun20557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-rQO5dCNSun20557.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-dO0DfmNSun20557.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-f3uHdQqSun20558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-Qla5x8ESun20558.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-w3Nh6EgSun20558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-fcz8BTiSun20558.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-SskAuToSun20627.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ANbJEh9Sun20627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-Mid0eUtSun20627.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-IvYp9j6Sun20628.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-AHFudDJSun20628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-I6kw5oeSun20628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-fyDZOKJSun20628.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-JR1nbatSun20628.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-TZDHRSwSun20629.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-zJf2YtUSun20629.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-mSeuh82Sun20658.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-zAACrXQSun20658.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-cgFKfaqSun20658.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-NhzLT7cSun20659.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-LhsVLQrSun20659.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-r7YDXBKSun20659.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-EqEMHdrSun20659.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-IrQogcbSun20659.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-dKRzTw2Sun20700.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-o5K3YkxSun20700.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-FKb5Os9Sun20728.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-qW9VHJySun20729.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-vF8D7tXSun20729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-3WJN0l4Sun20729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-7l4oevRSun20729.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-vPbrS0eSun20729.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-RVJvX7FSun20730.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-7l8a4MFSun20730.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-CMwujPXSun20730.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-bjD1i9YSun20730.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-7Dc1j5XSun20802.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-QrVAdNpSun20802.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-MG0HWCoSun20802.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-AV0rUArSun20803.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-Nnv5qkTSun20803.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-mBCaa5oSun20803.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-RtEjAK4Sun20803.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-N3Q13hASun20803.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-SuFuSb8Sun20804.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ssiDyZGSun20804.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-FW80QkDSun20816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-IkOnwcXSun20816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-9SrCeAbSun20816.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-bcYPHOYSun20816.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ZbC10vmSun20817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-FuuO5UVSun20817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-QoasEKDSun20817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ZbWCmeCSun20817.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-hzw4S0GSun20817.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-LF7UPuoSun20818.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-LX7a537Sun21107.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-8Pi3NbhSun21111.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-HSZkRyJSun21115.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-fddJnwYSun21119.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-A4MaS9vSun21123.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-ALRIlCdSun21127.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 26-11-2017-nPuv7RwSun21132.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.236.234.60

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
648
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7728
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
151906
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater