ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑
หัวข้อ :  
การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑
รายละเอียด :  
ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
28/12/2560  เวลา : 03:01:06 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
418 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-P4YdK1XThu30356.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-IzrrdXTThu30356.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-hdJ0qISThu30357.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-OtEGvg3Thu30357.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-m4O7IyeThu30357.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-N595wdpThu30357.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-LSSWSqoThu30357.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-RHC2fp8Thu30358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-xH2ijttThu30358.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-LAxpU4NThu30358.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-gRy6WnGThu30426.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-UIrL6INThu30426.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-mw3MVG0Thu30427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-TRQQEJGThu30427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-S7WcOiBThu30427.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-dMN8V6RThu30427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Mr7y6FTThu30427.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-udXcQjlThu30428.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-FQwiVNxThu30428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-ucdZ7zfThu30428.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-WL5pAdQThu30455.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-mOoFnAPThu30455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-TQaqvKsThu30455.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-uFsl9p5Thu30455.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-8RqvpfUThu30456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-7HBZYtyThu30456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-U4HzFUdThu30456.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-RR8vMm7Thu30456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-H6jix6pThu30456.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-R03PIV5Thu30457.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-exvWMEuThu30523.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Mw5dy5lThu30523.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-gEmQrdzThu30524.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-aeAGZ5HThu30524.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-kuNvvqOThu30524.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-NKmhERDThu30524.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-8SCNp9qThu30524.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-U2VaXkFThu30525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-sV88F0DThu30525.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-HSCNppqThu30525.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-NvtpcUTThu30553.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-h02MaTuThu30553.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-fiuQaiHThu30553.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-ToHsVoiThu30554.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-k3a3Lj4Thu30554.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-g23vVklThu30554.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-fVmeMieThu30554.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-aqsDd7rThu30554.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-uRiJXWBThu30555.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-WKdY6WMThu30555.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-Yn3mtyfThu30614.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-DF217B4Thu30614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-tmcyCNYThu30614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-jyOw0wMThu30614.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-PKr9PAdThu30614.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 28-12-2017-qFxxYxCThu30615.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.146.98.143

ขณะนี้
:
8
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
4
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
54
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1081
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6036
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158255
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater