ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 12/02/2557 ]รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  [  2010 ครั้ง ]
 
   ในวันนี้ (9 ก.พ. 57) เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด มี ประเภทที่ 1 ร้านค้าตาสับปะรด ,ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Award ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายดนพัทธ์ ปัญญาชัย
       

 [ 21/01/2557 ]รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for  [  1517 ครั้ง ]
 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for Green Globe 2013) ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 10/01/2557 ]คว้า 4 รางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556  [  1714 ครั้ง ]
 
   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2556 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 3 รางวัล สิ่งประดิษฐ์ และ 1 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ คือ ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ประกอบด้วย นายธนพล จัมปามาลา นายณัฐภพ ยองเพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์และรางวัล Honor Award ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ระบบบันทึกระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นายกฤษณะ มีสุข นายส่งศักดิ์ ปาผล นายดนพัทธ์ ปัญญาชัย และในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบ Web page ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย นาย นาย รายเงิน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายกฤษณะ มีสุข
       

 [ 24/12/2556 ]คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Android soccer Robot ในงานเปิดบ้านการอาชีพสู่อาเซียน ณ  [  1736 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี  คว้า 2  รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Android soccer Robot ในงานเปิดบ้านการอาชีพสู่อาเซียน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556
       

 [ 27/11/2556 ]ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  1659 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่ คือ นายเสรี ดวงแก้ว นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 ในการแข่งขันการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 27/11/2556 ]รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  1954 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคพื้นฐานได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานฝึกฝีมือ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน คือ 1.นายอภิเดช สาธุเม 2.นายสมจิตร คงคีรีมาศ 3.นายยุทธนา คงฐิติไท นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ระดับชั้นปวช.ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 22/11/2556 ]ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Webpage ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  121953 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวด Web page รายชื่อนักศึกษา นาย นาย รายเงิน นักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 22/11/2556 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับเชิญให้ถ่ายทำรายการ เจาะใจ ออกรายการทางช่อง  [  1282 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้รับเชิญให้ถ่ายทำรายการ "เจาะใจ"  กับเครื่องเตือนอุทกภัยโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ  SCG  โดยจะออกอากาศทางช่อง 5  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นี้  เวลา 23:00 น.  
       

 [ 15/11/2556 ]วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม แสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมสร้างสรรค์การศึกษา  [  1236 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม แสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมสร้างสรรค์การศึกษาด้วยนวัตกรรม ICT (Smart School Smart Classroom) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       

 [ 11/11/2556 ]คณะอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมแสดงผลงาน  [  1176 ครั้ง ]
 
   คณะอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมแสดงผลงาน ในงานตลาดนัดนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
       

 [ 7/11/2556 ]นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 4 รางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  [  1891 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 4 รางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้แก่โครงการ ร้านค้าตาสับปะรด เครื่องเตือนอุทกภัยโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว เครื่องชาร์จแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ และ สบู่ STC
       

 [ 28/10/2556 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ออกติดตั้งเครื่องเตือนอุทกภัย ให้กับชุมชนตำบลกึ้ด  [  1405 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ออกติดตั้งเครื่องเตือนอุทกภัยโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวจำนวน 15 ชุด ให้กับชุมชนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม -27 ตุลาคม 2556
       

 [ 11/10/2556 ]รางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5  [  1370 ครั้ง ]
 
   โครงงานสิ่งประดิษฐ์ "ร้านค้าตาสับปะรด" แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ครั้งที่ 5 ตอนเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย จัดการประกวดโดย สวทช.ภาคเหนือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 5 วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมแชงกรี-ล่าเชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาผู้จัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายบุรธัช เยาวณา นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูกฤษณะ มีสุข และครูดนพัทธ์ ปัญญาชัย
       

 [ 16/09/2556 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา  [  1684 ครั้ง ]
 
    การแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 “Android Soccer Robot Contest 2013 จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมหุ่นยนต์ Android “ต้นยางสารภี 1”  วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 160 ทีม                  
       

 [ 10/08/2556 ]นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมนำเสนอโครงการในค่าย i tim 5  [  1554 ครั้ง ]
 
   นักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมนำเสนอโครงการในค่าย i tim 5 กับ สวทช. เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Embedded computer เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก และวิทยาลัยได้เสนอโครงการ Pi apple Business ร้านค้าตาสัปรด ซึ่งผ่านการคุดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งจะได้รับการสนันสนุนเพื่อสร้างชิ้นงานจาก สวทช. ต่อไป
       

มีจำนวนทั้งหมด 39 รวมทั้งหมด : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.77.30

ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
62
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1382
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5344
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
149522
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater