เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ


พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ลำดับ ข้าพระพุทธเจ้า หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 นายนิพนธ์ หย่งกิจ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
2 นางสาวอภิวันท์ จักรคำ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
3 นายธวัช แก้วศรีพจน์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
4 นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี
5 นายสุรชัย ทิพย์คำ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
6 นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
7 นายวราพล ละออสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
8 นางมณีเนตร วรรณประทีป วิทยาลัยเทคนิคสารภี
9 นายจารสินทร์ จันทร์อำพล วิทยาลัยเทคนิคสารภี
10 นางสาวศศิชา ปิงใจ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
11 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน วิทยาลัยเทคนิคสารภี
12 นางสาวกุลพรภัสร์ วีรพลิน วิทยาลัยเทคนิคสารภี
13 นพปฎล เพ็ชรไพร วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0810259740
14 นางสาวศศิชา ปิงใจ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0649351194
15 นายพิเชษฐ จุลพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 0899066551
16 EdwinSauff [url=https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru]https://samokhodnyye-elektricheskiye-telezhki.ru[/url] 87479519281
17 taFleef http://www.medes.ru/img/lib/file/doc/receptozine.xml 84662471875
18 TerryJap 89159441415
19 LarryDic https://sexs-photo.com/ 89789786741
20 ValeriiCatty http://zfilm-hd.rgdoc-film.site 81614887252
21 Michaeldar 87918534216
22 LarryZon https://porno-eblja.cc/ 85352724227
23 huanGob https://kreditnakartu.info/ 82922228762
24 Sdvillbuh https://chimmed.ru/products/-id=405307 81672213737
25 HindiVideoImpaf https://www.xxxvideohindi.mobi/ 83577495872