เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ลำดับ ข้าพระพุทธเจ้า หน่วยงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
51 JannettePax 83386277232
52 JanePaxfffbc 84177173674
53 JanePaxebfff 86427672759
54 อดิเทพ สองเมือง 0802613985
55 Nataclell 83361437457