วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
         ตั้งอยู่ เลขที่ 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
         โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975