อาคาร สารภี 1

 • งบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา (คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 13,950,000 บาท
 • พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร
 • เริ่มก่อสร้าง วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2538
 • เสร็จ          วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2540
 • สถาปนิก นายพิทยา สราญรมย์
 • ผู้อนุมัติ  นายวิทช สุนทรศ ผู้อำนวยการกองออกแบบ


อาคาร สารภี 2

 • งบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา (คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 10,101,966 บาท
 • พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร
 • เริ่มก่อสร้าง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2540
 • เสร็จ          วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2542
 • สถาปนิก นายพิทยา สราญรมย์
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทวัตรกิจ จำกัด


อาคาร สารภี 3

 • งบประมาณจาก กรมอาชีวศึกษา (คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 11,519,000 บาท
 • พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร
 • เริ่มก่อสร้าง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2541
 • เสร็จ          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
 • สถาปนิก นายพิทยา สราญรมย์
 • ผู้รับเหมาก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคนิควิศวกรรมโยธา