หัวข้อ :  
แบบบันทึกการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาที่พิจารณาให้ตัดคะแนนความประพฤติ
   
รายละเอียด : 
คำชี้แจง 1. ทุกเกณฑ์ความผิด งานปกครองจะเตือนเพียงครั้งเดียว หากกระทำครั้งต่อไป พิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน 2. จากข้อ 1 ยกเว้น เรื่อง การสูบบุหรี่ไม่ว่าจะในหรือนอกสถานศึกษา และ การออกนอกสถาน
   
เอกสารแนบ : 
04-08-2018-93dGrD3Sat111713.docx  
   
วันที่ : 
4/08/2561  เวลา : 11:17:13 am
ผู้ประกาศ :  
นายสุประกิจ สุริยะ