หัวข้อ :  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
เอกสารแนบ : 
09-11-2017-DrtiouGThu52326.pdf  
   
วันที่ : 
9/11/2560  เวลา : 05:23:26 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย