หัวข้อ :  
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
รายละเอียด : 
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
เอกสารแนบ : 
15-11-2017-9xeGRWGWed102453.pdf  
   
วันที่ : 
15/11/2560  เวลา : 10:24:53 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย