หัวข้อ :  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ครั้งที่ 2
   
รายละเอียด : 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องล่างรถยนต์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ครั้งที่ 2
   
เอกสารแนบ : 
15-11-2017-un5RR9EWed42454.pdf  
   
วันที่ : 
15/11/2560  เวลา : 04:24:54 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย