หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
   
เอกสารแนบ : 
10-08-2018-JwWNfeiFri20945.jpg  
   
วันที่ : 
10/08/2561  เวลา : 02:09:45 pm
ผู้ประกาศ :  
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง