หัวข้อ :  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จำนวน 1 ชุด
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสารภีขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
   
เอกสารแนบ : 
19-10-2018-LN6UUeJFri50315.pdf  
   
วันที่ : 
19/10/2561  เวลา : 05:03:15 pm
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ