หัวข้อ :  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี
   
รายละเอียด : 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (E-Bidding)
   
เอกสารแนบ : 
18-12-2018-py6hp1oTue44603.pdf  
   
วันที่ : 
18/12/2561  เวลา : 04:46:03 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม