หัวข้อ :  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด
   
รายละเอียด : 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด
   
เอกสารแนบ : 
11-03-2020-5EhGblFWed113033.pdf  
   
วันที่ : 
11/03/2563  เวลา : 11:30:33 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจริยา จุมภูก๋า