หัวข้อ :  
ประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสารภี จึงได้ขอประกาศเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยุติหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-q9zlIzYWed25232.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 02:52:32 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม