หัวข้อ :  
ร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก
   
รายละเอียด : 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภาพถ่าย คลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก ภายใต้หัวข้อ "ความสุข...สร้างได้ทุกวัย" เงินรางวัลกว่า 20,000 บาท สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
27-09-2013-Mm8JQB3Fri14836.pdf  
   
วันที่ : 
27/09/2556  เวลา : 01:48:36 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์