หัวข้อ :  
ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท
   
รายละเอียด : 
ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยผู้สนใจสามารถส่งประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
03-10-2013-htWrmn8Thu95953.PDF  
   
วันที่ : 
3/10/2556  เวลา : 09:59:53 am
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์