หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย
   
รายละเอียด : 
ด้วยรัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ ITEC Programme ณ สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1. CISCO Enterprise Networking 2. Networking 3. Wireless Networking Administration ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
07-10-2013-mYHqDXcMon41446.pdf  
   
วันที่ : 
7/10/2556  เวลา : 04:14:46 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์