หัวข้อ :  
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลศรีลังกา
   
รายละเอียด : 
รัฐบาลศรีลังกา มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาต่าง ๆ ซึ่งทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mohe.gov.lk โดยกำหนดส่งใบสมัครไปยังกระทรวงอุดมศึกษาศรีลังกา กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ดังเอกสารตามแนบ
   
เอกสารแนบ : 
10-10-2013-6UJu0EKThu70049.pdf  
   
วันที่ : 
10/10/2556  เวลา : 07:00:49 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์