หัวข้อ :  
ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท
   
รายละเอียด : 
ด้วยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดยผู้สนใจสามารถส่งประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท โดยเริ่มรับสมัครในเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
24-10-2013-h8W7CzPThu85830.PDF  
   
วันที่ : 
24/10/2556  เวลา : 08:58:30 pm
ผู้ประกาศ :  
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์