หัวข้อ :  
ขออนุเคราะห์เผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม
   
รายละเอียด : 
เผยแพร่ ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม
   
เอกสารแนบ : 
13-02-2014-dkpkXgVWed25503.pdf  
   
วันที่ : 
13/02/2557  เวลา : 09:55:03 pm
ผู้ประกาศ :  
น.ส.นิตยา ปิ่นทอง