หัวข้อ :  
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
   
รายละเอียด : 
คุณลักษณะเฉพาะชุดครุภัณฑ์สาธิตควบคุมจำลองการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมโปรแกรม
   
เอกสารแนบ : 
25-02-2014-rg5E3WiTue50859.pdf  
   
วันที่ : 
25/02/2557  เวลา : 09:00:59 pm
ผู้ประกาศ :  
น.ส.นิตยา ปิ่นทอง