Vdo Title : ปัญญาชนคนทำดี เครื่อแจ้งเตือนอุทกภัยด้วยสมองกลฝังตัว
Vdo Detail : นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ถ่ายทำรายการ "เจาะใจ" กับเครื่องเตือนอุทกภัยโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG ในโครงการ "ปัญญาชนคนทำดี" ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นี้ เวลา 23:00 น.